Sponsored Link:

Page Analysis

Sponsored Link:

vargmal.org

Vargmal
O shtegtar që të ra udha në këto vise tona, mëso se nën këtë dhé xeherorët mbajnë emra kryengritësish, prijësish kryeneçë e mbretërish të humbur (por jo të harruar) në pusitë e shekujve. E nëse ti, o mik, ndjen një farë shtyse të thekur të këndosh mes nesh sonte, sillna veç zemrën e mirë e ndiq shtegun e mshehtë.
http://www.vargmal.org/
103 ratings.171 user reviews.
 • Links: 31

Web page information

 1. Title
  Vargmal
 2. < meta > Description
  O shtegtar që të ra udha në këto vise tona, mëso se nën këtë dhé xeherorët mbajnë emra kryengritësish, prijësish kryeneçë e mbretërish të humbur (por jo të harruar) në pusitë e shekujve. E nëse ti, o mik, ndjen një farë shtyse të thekur të këndosh mes nesh sonte, sillna veç zemrën e mirë e ndiq shtegun e mshehtë.
 3. Keywords hit in search results
  @catholic about after agents albania albanian albanians answers apricity archive ardhshme around arrested atlantiku2 attachment attachmentid=1960& biggest bosnians carleton catholic celebrates charting click croats d=1250322713 dan12572sh dan5773 declared details dinaric dirty enough estimate everyone festival harvest includes infromation javen judging killed known kosovo magic march marty military minutes motit muslim nasty naughtysarahathome organ organet originally other otherwise pagan parashikimi people photos please police posted propaganda recall refresh regional response serbë serbians serbs shkup should shqipë shqiptarë sites something sound squad stats summer there these those today tomorrow traffic trafik truth vargmal videos visit vrotom website written yahoo zombie
 4. Search Engine Recommended Keywords
  Kerala PSC Org Not Fi,
 5. Captured Content
  Bota nuk à shtà e atyre qà ngrohen, bota à shtà e atyre qà digjen. Po tà mos qe dielli prej zjarri dhe duke u djegur, sâ do kish as jetà , as botÃ.  Ismet Toto Â. Bombardimi i Shqipà risà nga aleatà t, 1943-1944.1944: Bombardimi i Pejà s, 13 gusht 1944. Reportazh i zgjeruar mbi bombardimin e Pejà s nga aviacioni britanik me bomba deri nà 500 kg, botuar nà fletoren "Lidhja e Prizrenit" mà 20.8.1944. Si sot nà histori:. : Kryesia e Kuvendit Popullor tà Serbisà miraton ligjin pà r krijimin e "Krahinà s Autonome tà Kosovà s dhe tà Metohisà " si pjesà pà rbà rà se tà SerbisÃ. : Sipas marrà veshjes midis qeverive pà rmbyllet largimi i ushtrisà italiane nga Shqipà ria - Ushtria shqiptare hyn fitimtare nà Vlorà , Durrà s, Shà ngjin dhe SarandÃ. : Kryengrità sit proturq pas marrjes sà Vlorà s janà nisur drejt Durrà sit - Vilhelm Vidi, caktuar si princ nga Fuqità e Mà dha, largohet nga Shqipà ria - Kryeministri Turhan Pà rmeti mbyll mandatin. : Mbaron ultimatumi i forcave tà Lidhjes ndaj pà rfaqà suesit turk kundà r zbatimi tà vendimeve tà Kongresit tà Berlinit pà r tà là nà Gjakovà n - 3500 shqiptarà nisin mà symjen kundà r pozicioneve tà ushtrisà turke drejtuar nga Abdullah Pasha - Luftimet do tà vijojnà tri ditÃ. Shpallja e Pavarà sisÃ. Akti i Pavarà sisà dhe nà nshkruesit, 28 nà ntor 1912. Akti i shpalljes sà Pavarà sisà dhe nà nshkruesit, 28 nà ntor 1912.1931. Enti Kombà tar "Djelmà nia shqiptare". Dekret-ligj mbi kontributin e administratà s pà r Entin Kombà tar "Djelmà nia Shqiptare", 14 korrik 1931. Dekret-ligj pà r caktimin e kontributeve tà bashkive dhe tà komunave pà r Entin Kombà tar "Djelmà nija Shqiptare" (1931), dekreti mbretà ror (1931) dhe miratimi nà korpusin ligjor tà mbretà risà (1932). Enti Kombà tar "Djelmà nia shqiptare". Amendim i ligjit mbi themelimin e Entit Kombà tar "Djelmà nia shqiptare", 29 mars 1932. Amendim i ligjit mbi themelimin e Entit Kombà tar "Djelmà nia shqiptare" (1932) dhe dekreti mbretà ror (1932). Enti Kombà tar "Djelmà nia shqiptare". Dekret-ligj pà r themelimin e Entit Kombà tar "Djelmà nia shqiptare", 6 qershor 1930. Dekret-ligji pà r themelimin e Entit Kombà tar "Djelmà nia shqiptare", dekreti mbretà ror (1930) dhe miratimi nà korpusin ligjor tà mbretà risà (1932). Enti Kombà tar "Djelmà nia shqiptare". Himni i "Djelmà nisà shqiptare". Himni i Entit Kombà tar "Djelmà nia shqiptare", teksti: Hilà Mosi, muzika: L. njà libà r pà r /. Njà libà r pà r Strugà n.  Njà libà r pà r. Ibrahim Temo nà StrugÃ. Kreu Terren Treg Log Dijeni. Drejtbotimi: Là nda e hasur kà tu mund tà pà rdoret nà à do mjet pà rcjellà s, me kusht qà tà pà rmendet se à shtà marrà nga faqja vargmal.org ose qà tà jepet vendndodhja e saktà e plotà brenda kà saj faqeje. Nà se là nda e hasur nà kà tà faqe dà shirohet tà pà rdoret pà r arsye qà tejkalojnà drejtpà rdorimin dhe drejtbotimin, kà rkohet leje e posaà me pas marrà veshjeje me mbarà vajtà sit dhe/ose krijuesit. Drejtpà rdorimi: Veà tà tjerash, nà kà tà faqe paraqitet là ndà me tà drejta krijuesi, pà rdorimi i sà cilà s nuk à shtà miratuar gjithnjà gjegjà sisht prej mbajtà sit tà tà drejtave. Megjithatà là nda shtjellohet nà pà rpjekjen tonà pà r njohjen, kuptimin, bashkà fjalimin e arsimimin rreth à à shtjeve qà kanà tà bà jnà me mjedisin, botà kuptimin, shkencà n, shoqà rinà njerà zore nà pà rgjithà si dhe shoqà rinà shqiptare nà veà anti. Mendojmà se ky pà rbà n pà rdorim tà drejtà sipas. 28.4.2005, nenet 9, 26, 27.
 6. Captured Keywords
  dokument, kalendari /, ngjarje, 3 shtator, cirenei, ligjit nr

Sub domains:

%Sub Domain:% of PageViewsPageViews per User
100.0%vargmal.org100.0%2.0
Naughtysarahathome.com - Estimate Website Traffic | Web Page Stats ...
Naughtysarahathome.com page includes stats, photos, text, and 3d charting details. For more infromation visit Naughtysarahathome.com here.
http://pagestat.com/www.naughtysarahathome.com
Serb agents arrested by K.Police, on "organ harvest" propaganda ...
http://vargmal.org/dan12572sh-n51 Shkup: "Serbët, trafik me organet e shqiptarëve" ... Dick Marty is a dirty and nasty man who should not be judging Albanians and ...
http://www.youtube.com/watch?v=KGYqdvyRXy0
Yahoo! Answers - Why Kosovo and Serbians hate each other?
http://vargmal.org/dan5773 @Catholic Truth: There are no catholic Serbs. Serbs hate everyone around them. They killed Catholic Croats, Muslim Bosnians and ...
http://malaysia.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110717081131AA7fBQ3
Kosovo war photos and videos - Page 6 - Military photos . net
http://vargmal.org/vrotom/ndr/19/1_u...atlantiku2.jpg Are those the guys who sat in ... Originally Posted by Zombie Squad What I recall from 60 minutes, he declared ...
http://www.militaryphotos.net/forums/showthread.php?143092-Kosovo-war-photos-and-videos/page6
Summer Day magic as Albania celebrates its biggest pagan festival ...
The Apricity Regional > Shqipëria ... (text written on vargmal.org at 03.14.2008) Today is March 14th, otherwise known all ... Photos from 2009 Click here to see ...
http://theapricity.com/forum/showthread.php?t=24846
Albanians and the Dinaric Race (Carleton Coon) [Archive] - The ...
http://vargmal.org/attachment.php?attachmentid=1960&d=1250322713 After your response I want to add something about these people. 1. Alb 2.Alb 3.Mne
http://www.theapricity.com/forum/archive/index.php/t-41034.html
Parashikimi i motit per javen e ardhshme sites of the web
... vargmal.org - Vargmal ... Not enough data. Please, refresh tomorrow ;) Thank you
http://analysis.heatkeys.com/parashikimi+i+motit+per+javen+e+ardhshme
Gani Lika - Email, Address, Phone numbers, everything! www ...
Please understand that 123people does not verify the validity of those addresses. ... Nënkryetari Z. Rexhep Krasniqi, dyke folur në emër të Kryetarit të vargmal.org
http://www.123people.co.uk/s/gani+lika
ARBERIAONLINE • View topic - SHQIPERIA VERIORE - MALI I ZI ...
http://vargmal.org/dan4135 Sipas Çabejt vete emri i qytetit te Dubrovnikut, Raguza duhet te kete lidhje me shqipen: "rush", qe shenjezonte aktivitetin tradicional te ...
http://www.arberiaonline.com/viewtopic.php?f=38&t=906&start=15
Albanian language Data "; - Harry Potter and the Deathly Hallows
It is pronounced as one sound, not a nasal plus a glide. The ll sound is a ... //www.vargmal.org/shqip Prektora 1] ISO-8859-1 standardized layout for Windows XP (Albanian ...
http://www.aadet.com/article/Albanian_language
No Coupons found for this website.

500 characters left

Your Review: (5 out of 5)
refresh captcha


Reviews
Server Information
IP Address: 69.164.193.242
Server:Apache
Powered By:PHP/5.2.6-1+lenny13
Traffic% of Internet UsersReach
1 day:833,1020.0003%833,102
7 days: 2,550,781 0.00007% 2,131,979
1 month: 1,208,672 0.00012% 1,208,470
3 months: 1,384,972 0.00009% 1,388,232
PageViews% of Internet PageViewsPage Views Per User
1 day:923,5200.000003%1
7 days: 3,282,894 0.000001% 1
1 month: 1,414,751 0.000003% 2.4
3 months: 1,584,470 0.000002% 2.5
UsersCountryRank Within Country% of overall PageViews
50.4%Albania1,55421.0%
49.3%Other Countries~78.8%
Site Disclaimer:

All trademarks are the property of their respective owners. The facts, figures, reviews, records, stats, and other data presented on this page is for suggestion and information purposes only. WebsitePic.com is not responsible for any incorrect or incomplete information. WebsitePic.com does not take responsibility for any user-reviews of websites inside its resource and reserves the right to keep or remove those. It is highly recommended that you review all the data for accuracy.